מדיניות שימוש באתר

מדיניות תנאי שימוש

המעודכן האחרון ב -1 בינואר 2022

מדינייות תנאי שימוש

תנאי שימוש אלה מהווים הסכם משפטי מחייב שנערך בינך, בין אם באופן אישי ובין בשם ישות ("אתה") ו- ROBOKIT ("COMPANY", "WE", "US", או "OUR"), הנוגעים לגישתך. לאתר https://robokit.co.il/ ושימוש בו וכן בכל טופס מדיה אחר, ערוץ מדיה, אתר סלולרי או יישום סלולרי הקשור אליו, מקושר או מחובר אליו באופן אחר (יחד, "האתר"). אתה מסכים לכך שבגישה לאתר קראת, הבנת והסכמת להיות מחויב לכל תנאי השימוש הללו. אם אינך מסכים עם כל תנאי השימוש הללו, אז אתה אסור במפורש משימוש באתר ואתה חייב להפסיק את השימוש באופן מיידי.

תנאים והגבלות משלימים או מסמכים העשויים להתפרסם באתר מעת לעת משולבים בזאת במפורש בהפניה. אנו שומרים לעצמנו את הזכות, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, לבצע שינויים או שינויים בתנאי השימוש הללו בכל עת ומכל סיבה שהיא. אנו נזהיר אותך לגבי כל שינוי על ידי עדכון תאריך "עדכון אחרון" של תנאי שימוש אלה, ותוותר על כל זכות לקבל הודעה ספציפית על כל שינוי כזה. באחריותך לעיין מדי פעם בתנאי שימוש אלה בכדי להישאר מעודכן לגבי העדכונים. אתה תהיה כפוף, ויחשב כאילו הודיעו לך וקיבלת, את השינויים בכל תנאי השימוש המתוקנים על ידי המשך השימוש שלך באתר לאחר התאריך שבו פורסמו תנאי השימוש המתוקנים כאמור.

המידע שנמסר באתר אינו מיועד להפצה או לשימוש על ידי אדם או גוף כלשהו בתחום שיפוט או מדינה כלשהם בהם הפצה או שימוש כאמור יהיו מנוגדים לחוק או לתקנה או אשר יחייבו אותנו לכל דרישת רישום בתחומי שיפוט או מדינה כאלה. . לפיכך, אותם אנשים שבוחרים לגשת לאתר ממקומות אחרים עושים זאת מיוזמתם והם אחראים באופן בלעדי לציות לחוקים המקומיים, אם וככל שהחוקים המקומיים חלים.

 

 

 

זכויות קניין רוחני

אלא אם כן צוין אחרת, האתר הוא הקניין הקנייני שלנו וכל קוד המקור, מאגרי המידע, הפונקציונליות, התוכנה, עיצובי האתר, שמע, וידאו, טקסט, תצלומים וגרפיקה באתר (ביחד, "התוכן") וסימני המסחר, השירות הסימנים והלוגו הכלולים בהם ("הסימנים") הם בבעלותנו או בשליטתם או מורשים לנו, ומוגנים על ידי חוקי זכויות יוצרים וסימני מסחר וזכויות קניין רוחני שונות וחוקי תחרות בלתי הוגנים של ארצות הברית, חוקי זכויות יוצרים בינלאומיים, וכנסים בינלאומיים. התוכן והסימנים מסופקים באתר "כפי שהוא" לידיעתך ולשימושך האישי בלבד. למעט כפי שנקבע במפורש בתנאי שימוש אלה, אין להעתיק, לשכפל, לצרף, לפרסם מחדש, להעלות, לפרסם, להציג, לקודד, לתרגם, להעביר, להפיץ, למכור, להגיש רישיון, מנוצל אחרת לכל מטרה מסחרית שהיא, ללא אישור מפורש מראש ובכתב שלנו.

בתנאי שאתה זכאי להשתמש באתר, אתה מקבל רישיון מוגבל לגישה לאתר ולהשתמש בו ולהוריד או להדפיס עותק של כל חלק מהתוכן אליו זכית כראוי אך ורק עבורך האישי, שאינו מסחרי. להשתמש. אנו שומרים לעצמנו את כל הזכויות שלא הוענקו לך במפורש באתר, בתוכן ובסימנים.

ייצוגי משתמש

על ידי שימוש באתר, אתה מצהיר ומתחייב כי: (1) יש לך יכולת משפטית ואתה מסכים לעמוד בתנאי שימוש אלה; (2) אינך קטין בתחום השיפוט בו אתה מתגורר, או אם קטין, קיבלת רשות הורים להשתמש באתר; (3) לא תיכנס לאתר באמצעים אוטומטיים או לא אנושיים, בין באמצעות בוט, סקריפט או אחר; (4) לא תשתמש באתר לכל מטרה בלתי חוקית או בלתי מורשית; וכן (5) השימוש שלך באתר לא יפר שום חוק ותקנה חלים.

אם אתה מספק מידע כלשהו שאינו נכון, לא מדויק, לא עדכני או שלם, יש לנו את הזכות להשעות או לסיים את חשבונך ולסרב לכל שימוש שוטף או עתידי באתר (או בכל חלק ממנו).

 

 

פעילויות אסורות

אינך רשאי לגשת לאתר או להשתמש בו למטרה אחרת מלבד זו שלשמה אנו מנגישים את האתר. אין לעשות שימוש באתר בקשר לכל עשייה מסחרית פרט לאלה שמאושרים או מאושרים על ידינו באופן ספציפי.

כמשתמש באתר, אתה מסכים שלא:

 1. לאחזר באופן שיטתי נתונים או תוכן אחר מהאתר כדי ליצור או לקמפל, באופן ישיר או עקיף, אוסף, אוסף, מסד נתונים או ספריה ללא אישור בכתב מאתנו.
 2. לרמות, להונות או להטעות אותנו ואת המשתמשים האחרים, במיוחד בכל ניסיון ללמוד מידע על חשבונות רגישים כגון סיסמאות משתמש.
 3. לעקוף, להשבית או להפריע בדרך אחרת לתכונות הקשורות לאבטחה באתר, לרבות תכונות המונעות או מגבילות את השימוש או ההעתקה של
 4. לזלזל, להכתים או לפגוע בדרך אחרת, לדעתנו, אנו ו / או האתר.
 5. השתמש בכל מידע המתקבל מהאתר על מנת להטריד, להתעלל או לפגוע באדם אחר.
 6. עשו שימוש לא תקין בשירותי התמיכה שלנו או הגישו דיווחים כוזבים על התעללות או התנהגות בלתי הולמת.
 7. לעסוק במסגרות לא מורשות או קישור לאתר.
 8. להעלות או להעביר (או לנסות להעלות או להעביר) וירוסים, סוסים טרויאניים, או חומר אחר, כולל שימוש מופרז באותיות רישיות וספאם (פרסום רציף של טקסט חוזר), המפריע לשימוש ללא הפרעה של כל צד והנאה ממנו אתר או משנה, פוגע, משבש, משנה או מפריע לשימוש, בתכונות, בפונקציות, בתפעולו או בתחזוקתו של האתר.
 9. לעסוק בכל שימוש אוטומטי במערכת, כגון שימוש בתסריטים לשליחת הערות או הודעות, או שימוש בכריית נתונים כלשהי, רובוטים או כלי איסוף ומיצוי נתונים דומים.
 10. מחק את כל זכויות היוצרים או הודעות זכויות קנייניות מכל תוכן.
 11. ניסיון להתחזות למשתמש או אדם אחר או להשתמש בשם המשתמש של משתמש אחר.
 12. למכור או להעביר בדרך אחרת את הפרופיל שלך.
 13. להעלות או לשדר (או לנסות להעלות או להעביר) כל חומר שפועל כמנגנון איסוף או העברת מידע פסיבי או פעיל, כולל ללא הגבלה, פורמטים ברורים של מחלפי גרפיקה ("gifs"), 1 × 1 פיקסלים, באגים ברשת , עוגיות או מכשירים דומים אחרים (המכונים לפעמים "תוכנות ריגול" או "מנגנוני איסוף פסיביים" או "pcms").
 14. להפריע, לשבש או ליצור נטל יתר על האתר או על הרשתות או השירותים המחוברים לאתר.
 15. להטריד, לעצבן, להפחיד או לאיים על כל אחד מעובדינו או סוכנינו העוסקים במתן חלק כלשהו מהאתר אליכם.
 16. ניסיון לעקוף את כל האמצעים באתר שנועדו למנוע או להגביל את הגישה לאתר, או לכל חלק מהאתר.
 17. העתק או התאם את תוכנת האתר, כולל אך לא רק Flash, PHP, HTML, JavaScript או קוד אחר.
 18. לפענח, לפענח, לפרק או לבצע הנדסה לאחור כל אחת מהתוכנות המרכיבות חלק מהאתר או בכל דרך שהיא.
 19. פרט לתוצאה של שימוש במנוע חיפוש רגיל או בדפדפן אינטרנט, שימוש, השקה, פיתוח או הפצה של כל מערכת אוטומטית, כולל ללא הגבלה, כל עכביש, רובוט, כלי רמאות, מגרד או קורא לא מקוון שניגש לאתר , או שימוש או השקת סקריפט לא מורשה או תוכנה אחרת.
 20. השתמש בסוכן קונה או בסוכן רוכש כדי לבצע רכישות באתר.
 21. עשה כל שימוש בלתי מורשה באתר, לרבות איסוף שמות משתמש ו / או כתובות דוא"ל של משתמשים באמצעים אלקטרוניים או אחרים לצורך שליחת דוא"ל לא רצוי, או יצירת חשבונות משתמש באמצעים אוטומטיים או בתואנות שווא.
 22. השתמש באתר כחלק מכל מאמץ להתחרות איתנו או להשתמש בדרך אחרת באתר ו / או בתוכן לכל עשייה או מפעל מסחרי המניב הכנסות.

הנחיות לביקורות

אנו עשויים לספק לך אזורים באתר להשאיר ביקורות או דירוגים. בעת פרסום ביקורת, עליך לעמוד בקריטריונים הבאים: (1) אתה אמור להיות בעל ניסיון ממקור ראשון עם האדם / הישות הנבדקים; (2) הביקורות שלך לא צריכות להכיל גסויות פוגעניות, או שפה פוגענית, גזענית, פוגענית או שנאה; (3) הביקורות שלך לא צריכות להכיל הפניות מפלה על בסיס דת, גזע, מין, מוצא לאומי, גיל, מצב משפחתי, נטייה מינית או מוגבלות; (4) הביקורות שלך לא צריכות להכיל הפניות לפעילות בלתי חוקית; (5) אתה לא צריך להיות קשור למתחרים אם אתה מפרסם ביקורות שליליות; (6) אינך צריך להסיק מסקנות באשר לחוקיות ההתנהגות; (7) אינך רשאי לפרסם הצהרות כוזבות או מטעות; ו (8) אינך רשאי לארגן קמפיין המעודד אחרים לפרסם ביקורות, בין אם הן חיוביות או שליליות.

אנו רשאים לקבל, לדחות או להסיר ביקורות על פי שיקול דעתנו הבלעדי. אין לנו כל התחייבות להקרין ביקורות או למחוק ביקורות, גם אם מישהו רואה ביקורות נוגעות או לא מדויקות. הביקורות אינן מאושרות על ידינו, ואינן בהכרח מייצגות את דעותינו או את דעותיהם של אף אחד משלוחותינו או שותפינו. איננו מתחייבים באחריות לשום ביקורת או לתביעות, התחייבויות או הפסדים הנובעים מסקירה כלשהי. על ידי פרסום ביקורת, אתה מעניק לנו בזאת זכות תמידית, לא בלעדית, עולמית, ללא תמלוגים, בתשלום מלא, ניתן להקצאה ותת רישיון ברשיון ורישיון להעתקה, שינוי, תרגום, העברה בכל דרך שהיא, להציג, לבצע , ו / או להפיץ את כל התוכן הנוגע לביקורות.

 

 

הגשות

אתה מאשר ומסכים כי כל שאלה, הערה, הצעה, רעיון, משוב או מידע אחר הנוגע לאתר ("הגשות") המסופקות על ידך אלינו אינן חסויות ויהפכו לנחלתנו הבלעדית. בבעלותנו הזכויות הבלעדיות, לרבות כל זכויות הקניין הרוחני, ויהיה זכאי לשימוש ולהפצה בלתי מוגבלות בהגשות אלה לכל מטרה חוקית, מסחרית או אחרת, ללא אישור או פיצוי עבורך. אתה מוותר בזאת על כל הזכויות המוסריות לכל הגשה כזו, ואתה מתחייב בזאת כי כל הגשה כזו תהיה מקורית אצלך או שיש לך את הזכות להגיש הגשות כאלה. אתה מסכים שלא תהיה שום פנייה נגדנו בגין הפרה לכאורה או ממשית או ניכוי שגוי של זכות קניינית בהגשתך.

אתר ותוכן של צד שלישי

האתר עשוי להכיל (או שתישלח אליך דרך האתר) קישורים לאתרים אחרים ("אתרי צד שלישי") וכן מאמרים, צילומים, טקסט, גרפיקה, תמונות, עיצובים, מוסיקה, סאונד, וידאו, מידע, יישומים. , תוכנה ותכנים או פריטים אחרים השייכים או שמקורם בצדדים שלישיים ("תוכן צד שלישי"). אתרי צד שלישי ותוכן צד שלישי כאמור אינם נחקרים, מנוטרים או נבדקים על ידי דיוקנו, התאמתם או השלמותם על ידינו, ואין אנו אחראים לאתרי צד שלישי כלשהם שניגשים אליהם דרך האתר או כל תוכן של צד שלישי שפורסם. באתר, זמין דרך האתר, או מותקן בו, כולל התוכן, הדיוק, הפוגענות, הדעות, האמינות, נוהלי הפרטיות או מדיניות אחרת של או הכלול באתרי צד שלישי או בתוכן של צד שלישי. הכללה של, קישור או התרת שימוש או התקנה של אתרי אינטרנט של צד שלישי או כל תוכן של צד שלישי אינה מרמזת על אישור או אישור לכך על ידינו. אם תחליט לעזוב את האתר ולגשת לאתרי צד שלישי או להשתמש או להתקין כל תוכן של צד שלישי, אתה עושה זאת על אחריותך בלבד, ועליך להיות מודע לכך שתנאי השימוש הללו אינם חלים עוד. עליכם לעיין בתנאים ובמדיניות הרלוונטיים, לרבות שיטות פרטיות ואיסוף נתונים, של כל אתר אליו אתם מנווטים מהאתר או הנוגע ליישומים בהם אתם משתמשים או מתקינים מהאתר. כל רכישה שתבצע דרך אתרי צד שלישי תתבצע דרך אתרים אחרים ומחברות אחרות, ואנחנו לא לוקחים שום אחריות כלשהי ביחס לרכישות כאלה הנמצאות בלעדית בינך לבין הצד השלישי הרלוונטי. אתה מסכים ומאשר כי איננו תומכים במוצרים או בשירותים המוצעים באתרי צד שלישי, ואתה תחזיק אותנו ללא כל נזק שייגרם עקב רכישתך מוצרים ושירותים כאלה. בנוסף, אתה תחזיק אותנו ללא נזק מכל הפסד שייגרם לך או נזק שנגרם לך הנוגע לתוצאה כלשהי או כלשהי מתוכן של צד שלישי או מכל קשר עם אתרי צד שלישי.

 

ניהול אתרים

אנו שומרים לעצמנו את הזכות, אך לא את החובה,: (1) לפקח על האתר בגין הפרות של תנאי שימוש אלה; (2) לנקוט בצעדים משפטיים מתאימים כנגד כל מי, שעל פי שיקול דעתנו הבלעדי, מפר את החוק או תנאי שימוש אלה, לרבות ללא הגבלה דיווח על משתמש זה לרשויות אכיפת החוק; (3) על פי שיקול דעתנו הבלעדי וללא הגבלה, לסרב, להגביל את הגישה, להגביל את הזמינות או להשבית (ככל שהדבר אפשרי מבחינה טכנולוגית) כל תרומתך או כל חלק ממנה; (4) על פי שיקול דעתנו הבלעדי וללא הגבלה, הודעה או אחריות, להסיר מהאתר או להשבית בדרך אחרת את כל הקבצים והתכנים גדולים מדי או המכבידים בדרך כלשהי על מערכותינו; ובאופן אחר (5) לנהל את האתר באופן שנועד להגן על זכויותינו ורכושנו וכדי להקל על תפקודו התקין של האתר.

מדיניות פרטיות

אכפת לנו מהפרטיות והאבטחה של הנתונים. בשימוש באתר אתה מסכים להיות מחויב למדיניות הפרטיות שלנו המפורסמת באתר, המשולבת בתנאי שימוש אלה. שימו לב שהאתר מתארח בישראל. אם אתה נכנס לאתר מכל אזור אחר בעולם עם חוקים או דרישות אחרות המסדירות איסוף, שימוש או גילוי נתונים אישיים הנבדלים מהחוקים הרלוונטיים בישראל, אז באמצעות המשך השימוש שלך באתר, אתה מעביר את הנתונים שלך לישראל. ואתה מסכים להעביר את הנתונים שלך אליהם ולעבד אותם בישראל.

תנאי וסיום

תנאי שימוש אלו יישארו במלואם בתוקף בזמן שאתה משתמש באתר. מבלי להגביל קביעה אחרת כלשהי של תנאי השימוש הללו, אנו שומרים לעצמנו את הזכות, להבחנה הבלעדית שלנו וללא הודעה או אחריות, לדחות גישה לאתר ושימוש בו (כולל חסימת כתובות IP מסוימות), לכל אדם או אדם כלשהו. ללא סיבה, כולל הגבלה ללא הפסקה של כל ייצוג, אחריות או נימוק הכלולים בתנאי שימוש אלה או בכל חוק או תקנה חלים כלשהם. אנו עשויים להפסיק את השימוש שלך או את ההשתתפות שלך באתר או למחוק תוכן או מידע כלשהו שפרסמת בכל עת, ללא אזהרה, לפי שיקול דעתנו הבלעדי.

אם אנו מסיימים או משעים את חשבונכם מכל סיבה שהיא, חל איסור עליכם להירשם וליצור חשבון חדש על שמכם, שם בדוי או מושאל, או שם של צד שלישי כלשהו, ​​גם אם אתם פועלים מטעם הצד השלישי מפלגה. בנוסף לסיום או השעיית חשבונך, אנו שומרים לעצמנו את הזכות לנקוט בצעדים משפטיים מתאימים, לרבות ללא הגבלה לרדוף אחר תיקונים אזרחיים, פליליים וצויים.

שינויים והפרעות

אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות, לשנות או להסיר את תכני האתר בכל עת או מכל סיבה שהיא לפי שיקול דעתנו הבלעדי ללא הודעה מוקדמת. עם זאת, אין לנו כל חובה לעדכן מידע כלשהו באתרנו. אנו גם שומרים לעצמנו את הזכות לשנות או להפסיק את האתר כולו או חלקו ללא התראה בכל עת. לא נישא באחריות כלפיך או כלפי צד ג 'כלשהו בגין כל שינוי, שינוי במחיר, השעיה או הפסקת האתר.

אנו לא יכולים להבטיח שהאתר יהיה זמין בכל עת. אנו עשויים להיתקל בחומרה, תוכנה או בעיות אחרות או צורך לבצע תחזוקה הקשורה לאתר, וכתוצאה מכך הפרעות, עיכובים או שגיאות. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות, לשנות, לעדכן, להשעות, להפסיק או לשנות את האתר בכל עת או מכל סיבה שהיא ללא הודעה אליך. אתה מסכים כי אין לנו כל אחריות כלשהי בגין אובדן, נזק או אי נוחות שנגרמים כתוצאה מחוסר יכולתך לגשת לאתר או להשתמש בו במהלך כל זמן השבתה או הפסקת האתר. שום דבר בתנאי שימוש אלה לא יתפרש כמחייב אותנו לתחזק ולתמוך באתר או לספק תיקונים, עדכונים או מהדורות כלשהן בקשר אליו.

 

חוק מסדיר

תנאים אלה יחולו על פי חוקי ישראל ויוגדרו. קפטק ואת עצמך מסכימים באופן בלתי הפיך שבתי המשפט בישראל יהיו בסמכות בלעדית לפתור כל מחלוקת שתתעורר בקשר לתנאים אלה.

יישוב סכסוכים

אתה מסכים להגיש באופן בלתי הפיך את כל המחלוקות הקשורות לתנאים או ליחסים שנוצרו על ידי הסכם זה לסמכות השיפוט של בתי המשפט בישראל. קפטק תשמור גם על הזכות להגיש הליכים לגופו של עניין בבתי המשפט במדינה בה אתה מתגורר, או אם תנאים אלה נכנסו במסגרת עסקך או מקצועך, מצב מקום העסק העיקרי שלך. .

תיקונים

יתכן שיהיה באתר מידע המכיל שגיאות דפוס, אי דיוקים או מחדלים, כולל תיאורים, תמחור, זמינות ומידע אחר אחר. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לתקן כל שגיאה, אי דיוק או מחדל ולשנות או לעדכן את המידע באתר בכל עת, ללא הודעה מוקדמת.

כתב ויתור

האתר מסופק על בסיס בסיס כפי שהוא וקיים. אתה מסכים לכך שהשימוש שלך באתר ובשירותים שלנו יהיה בסיכון היחיד שלך. עד למידה המלאה המותרת על פי החוק, אנו מתנערים מכל האחריות, המפורשת או המשתמעת, בקשר לאתר והשימוש שלך, כולל, ללא הגבלה, את האחריות המרומזת של יכולת סוחר, תקינה ואחריות מסוימת. אנו לא נותנים אחריות או מצג בנוגע לדיוק או להשלמת תוכן האתר או תכולתם של אתרים כלשהם המקושרים לאתר ואנחנו לא נניח שום אחריות או אחריות לכל (1) טעויות, טעויות, או טעויות, או טעויות, או טעויות, או טעויות או טעויות כלשהן. 2) נזק אישי או נזק לרכוש, מכל סוג שהוא אשר נגרם כתוצאה מגישתך לאתר ושימוש בו, (3) גישה בלתי מאושרת כלשהי או שימוש בשרתים המאובטחים שלנו ו / או כל מידע אישי כלשהו ו / או מידע פיננסי מאוחסן בכך, (4) כל הפרעה או הפסקת העברה לאתר או ממנו, (5) כל חבטות, וירוסים, סוסים טרויאניים, או כאלה שיכולים להיות מועברים לאתר או דרך האתר על ידי כל צד שלישי, ו / או ( 6) כל שגיאה או השמטה בתוכן ובחומרים כלשהם או בכל הפסד או נזק לכל סוג שהוא, הנגרם כתוצאה משימוש בכל תוכן שהוצב, הועבר, או שניתן לעשות זאת דרך האתר. אנו לא מתחייבים, מתחייבים, מתחייבים, או מניחים אחריות לכל מוצר או שירות שמומח או מוצע על ידי צד שלישי דרך האתר, אתר אינטרנט היפר-קישורי, או אתר כלשהו או אתר שאינו מוגדר לשימוש או באתר אחר, שאינו מוגדר לשימוש. להיות צד או בכל דרך שהיא להיות אחראי לניטור כל עסקה שביניכם וכל ספקי צד שלישי של מוצרים או שירותים. כמו ברכישת מוצר או שירות באמצעות כל מדיה או בכל סביבה כלשהי, עליכם להשתמש בזהירות וההתאמה הטובה ביותר שלכם.

מגבלות האחריות

בשום מקרה אנו או המנהלים, העובדים או הסוכנים נהיה אחראים כלפיך או כל צד שלישי לכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי, לדוגמא, מקרי, מיוחד או פוניטי, כולל רווח אבוד, אובדן הפסד, אובדן הכנסות, אובדן נתונים. או נזקים אחרים הנובעים מהשימוש באתר, גם אם קיבלנו המלצה על האפשרות של נזקים כאלה.

שיפוי

אתה מסכים להגן, לשפות ולהחזיק אותנו ללא נזק, כולל חברות הבת, השלוחות שלנו, וכל נושאי המשרה, הסוכנים, השותפים והעובדים שלנו, ומנגד כל אובדן, נזק, אחריות, תביעה או דרישה, כולל עורכי דין סבירים. שכר הוצאות והוצאות, שנעשו על ידי כל צד שלישי הנובע או נובע מ: (1) שימוש באתר; (2) הפרה של תנאי שימוש אלה; (3) כל הפרה של מצגייך ואחריותך המפורטים בתנאי שימוש אלה; (4) הפרתך בזכויות צד שלישי, לרבות אך לא רק זכויות קניין רוחני; או (5) כל פעולה מזיקה גלויה כלפי כל משתמש אחר באתר שאיתו התחברת באמצעות האתר. על אף האמור לעיל, אנו שומרים לעצמנו את הזכות, על חשבונך, לקחת את ההגנה והשליטה הבלעדית בכל נושא שאתה נדרש לשפות אותנו, ואתה מסכים לשתף פעולה, על חשבונך, עם הגנתנו בטענות מסוג זה. אנו נשתדל במאמצים סבירים להודיע ​​לך על כל טענה, פעולה או הליך כאמור הכפופים לשיפוי זה עם היכרותנו עם כך.

מידע משתמש

אנו נשמור על נתונים מסוימים שתעביר לאתר לצורך ניהול ביצועי האתר, כמו גם נתונים הנוגעים לשימושך באתר. למרות שאנו מבצעים גיבויים שוטפים של נתונים, אתה האחראי הבלעדי לכל הנתונים שאתה מעביר או שקשורים לכל פעילות שביצעת באמצעות האתר. אתה מסכים שלא תהיה לנו כל אחריות כלפי כל אובדן או השחתה של נתונים כאלה, ואתה מוותר בזאת על כל זכות פעולה נגדנו הנובעת מאובדן או השחתה כזו של נתונים כאלה.

תקשורת אלקטרונית, עסקאות וחתימות

ביקור באתר, שליחת מיילים והשלמת טפסים מקוונים מהווים תקשורת אלקטרונית. אתה מסכים לקבל תקשורת אלקטרונית, ואתה מסכים לכך שכל ההסכמים, ההודעות, הגילויים והתקשורת האחרים שאנו מספקים לך באופן אלקטרוני, באמצעות דואר אלקטרוני ובאתר, עומדים בכל דרישה חוקית כי תקשורת כזו תהיה בכתב. הנך מסכים בזאת לשימוש בחתימות אלקטרוניות, חוזים, הזמנות ורשומות אחרות, וכן למסירה אלקטרונית של הודעות, מדיניות, ורשומות של עסקאות שהותקנו או הושלמו על ידי ארה"ב או דרך האתר. אתה מוותר בזאת על כל זכויות או דרישות על פי כל חוקים, תקנות, כללים, פקודות או חוקים אחרים בכל תחום שיפוט המחייבים חתימה מקורית או מסירה או שמירה של רשומות שאינן אלקטרוניות, או לתשלומים או למתן זיכויים בכל דרך אחרת מאשר אמצעים אלקטרוניים.

שונות

תנאי שימוש אלה וכל מדיניות או כללי פעולה המפורסמים על ידינו באתר או ביחס לאתר מהווים את כל ההסכם וההבנה בינך לביננו. כישלוננו לממש או לאכוף זכות או הוראה כלשהם בתנאי שימוש אלה לא ישמש כוויתור על זכות או הוראה כאמור. תנאי שימוש אלה פועלים במידה המלאה המותרת על פי החוק. אנו רשאים להקצות כל אחת או את כל הזכויות והחובות שלנו לאחרים בכל עת. לא נהיה אחראים או אחראים לכל אובדן, נזק, עיכוב או כישלון פעולה שנגרם על ידי גורם כלשהו שאיננו בשליטתנו הסבירה. אם נקבע כי הוראה כלשהי או חלק מהוראה בתנאי שימוש אלה אינה חוקית, בטלה או בלתי ניתנת לאכיפה, הוראה זו או חלק מההוראה נחשבת כניתנת לניתוק מתנאי השימוש הללו ואינה משפיעה על תוקפה ואכיפת יכולתם של כל הפרשות שנותרו. אין בינינו לבינינו שום מיזם משותף, שותפות, עבודה או סוכנות שנוצר כתוצאה מתנאי שימוש או שימוש באתר זה. אתה מסכים שתנאי שימוש אלה לא יתפרשו כלפינו מכוח ניסוחם. הנך מוותר בזאת על כל ההגנה שתהיה לך בהתבסס על הטופס האלקטרוני של תנאי שימוש אלה ועל היעדר חתימה של הצדדים להנחיות לביצוע תנאי שימוש אלה.

 

 

צור קשר

על מנת לפתור תלונה בנוגע לאתר או לקבל מידע נוסף אודות השימוש באתר, אנא פנה אלינו בכתובת:

אלי קפלן

מנכ"ל RoboKit

טלפון: + 972-54-7885756